potapec

Život pod hladinou

Aktuality a novinky Lokality Cesty za mořem Galerie sladkovodních ryb Amur bílý-Ctenopharyngodon idella Candát obecný-Stizostedion lucioperca Cejn velký- Abramis brama Cejnek malý-Blicca bjoerkna Hlaváč černoústý-Neogobius melanostomus Hlaváč Kesslerův-Neogobius kessleri Hlavačka poloměsíčitá Hlavatka podunajská-Hucho hucho Hořavka duhová západní-Rhodeus sericeus Hrouzek obecný-Gobio gobio Jelec jesen-Leuciscus idus Jelec proudník-Leuciscus leuciscus Jelec tloušť-Leuciscus cephalus Jeseter ruský-Acipenser güldenständi Jeseter sibiřský-Acipenser baeri Ježdík obecný-Gymnocephalus cernua Kapr obecný-Cyprinus carpio Karas obecný-Carassius carassius Karas stříbřitý eurasijský-Carassius aur Koljuška tříostná-Gasterosteus aculeatus Lín obecný-Tinca tinca Losos obecný -Salmo salar Lipan podhorní Mihule potoční-Lampetra planeri Mník jednovousý-Lota lota Mřenka mramorová Okoun říční-Perca fluviatilis Ostroretka stěhovavá-Chondrostoma nasus Ouklej obecná-Alburnus alburnus Ouklejka pruhovaná Parma obecná-Barbus barbus Perlín ostrobříchý Plotice obecná-Rutilus rutilus Podoustev říční _Vimba vimba Pstruh duhový-Oncorhynchus mykiss Pstruh obecný potoční Sekavec podunajský-Cobitis elongatoides Siven americký-Salvenilus fontanis Slunečnice pestrá-Lepomis gibbosus Střevle potoční-Phoxinus phoxinus Sumec velký -Silurus glanis Sumeček černý-Ameiurus melas Štika obecná-Esox lucius Tolstolobik pestrý Úhoř říční-Anguilla anguilla Vranka obecná-Cottus gobio Galerie našich obojživelníků Videa z potápění Moje oblíbené stránky Kontakt Technika

Sumeček černý-Ameiurus melas